Publications

Poem  Slogans     Articles  Press Releases  Memorandums
         

Slogans

1.

Pati Pariwar Kare Pukar,

Band Karo yeh atyachar.

 

 

2.

Dahej Kya hai?

Bahu va uske pariwr ke isaron par nacho to uphar,

Nahi to pure pariwar ki tabahi ka kanooni hathiyar.

 

 

3.

Jo bahoo pati pariwar ko karaye Jail,

Usse kabhi nahi ho sakta hai mail.